Zabrana loženja vatre na otvorenom !

Od 1. lipnja stupa na snagu zabrana loženja vatre na otvorenom !


Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) kojim se uređuje cjelokupni sustav zaštite od požara, sa ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode, svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama ovoga Zakona.

Stoga, temeljem Zakona o zaštiti požara, Županijske odluke o mjerama čuvanja i zaštite šuma, provođenja šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre za šume i šumsko zemljište u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te Odlukom o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Grada Kaštela ( Sl. Glasnik 8/11) zabranjuje se loženje vatre na otvorenom prostoru – šumskim i poljoprivrednim površinama od 01. lipnja do 30. listopada.

Isto tako su svi vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednoga zemljišta dužni provoditi mjere sprječavanja zakorovljenosti te uništavati biljne otpatke na poljoprivrednom zemljištu.