Uspjeh mladog Trogiranina

tg

Predsjednik Savjeta mladih Grada Trogira Ante Škrobica je postao član Nacionalne mreže stručnjaka za javne politike i rad s mladima pri Institutu Ivo Pilar.
Ante je uz Savjet mladih Grada Trogira predsjednik Koordinacije gradskih savjeta mladih RH i predsjednik Europske udruge studenata prava ELSA-e – Split, udruge čiji je prvi predsjednik i utemeljitelj nacionalne ELSA-e aktualni predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Savjetodavnu dužnost u Institutu Ivo Pilar će obnašati od travnja 2017. do svibnja 2019., a raditi ce na projektu PROMISE.
PROMISE je veliki istraživački projekt koji financira Europska Unija unutar programa EU za istraživanje i inovacije Obzor 2020 (Horizon 2020).
Projekt započinje u svibnju 2017. godine i trajat će do travnja 2019. godine uz suradnju 12 istraživačkih institucija iz deset zemalja (iz Estonije, Finske, Hrvatske, Italije, Njemačke, Portugala, Slovačke, Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva). U Hrvatskoj projekt PROMISE provodi istraživački tim iz Instituta Ivo Pilar kao jedna od 12 istraživačkih institucija – partnera projekta.

Opći cilj projekta PROMISE jest istražiti ulogu mladih ljudi u oblikovanju društva; prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Mladi su ljudi često začetnici društvenih, kulturalnih i političkih inovacija, motivirani energijom i kreativnošću ali i frustriranošću i nezadovoljstvom zbog izazova s kojima se suočavaju. U PROMISE projektu istražiti će se reakcije mladih ljudi na izazove s kojima se suočavaju, reakcije koje su često negativne, te utvrditi načine kako takve negativne reakcije promijeniti u pozitivna društvena postignuća mladih. Kroz razumijevanje iskustava vrijednosti i stavova mladih u Europi PROMISE će doći do izvora barijera i mogućnosti za društvenu uključenost mladih.

Koordinator projekta je University of Manchester, voditeljica: prof. dr. Jo Deakin. Hrvatski tim čine prof. dr. sc. Benjamin Perasović, voditelj tima, te prof. dr. Renata Franc, dr. sc Marko Mustapić i dr. sc. Ines Sučić.