Radovi na uređenju istočnog ulaza u grad

Radovi na uređenju istočnog ulaza u grad započeli su prije nekoliko dana. Obnovit će se kolnik, nogostup i postaviti nova javna rasvjeta.

Prema informacijama od HC-a koji financira obnovu u punom iznosu, rok završetka ove dionice je tri mjeseca, a u međuvremenu se mole svi za strpljenje u vrijeme stvaranja gužvi.

U roku od dvije godine trebao bi biti obnovljen cijeli potez od novog mosta do rotora na Pantanu.

 

a

Preuzeto sa: trogir.hr