Prijave za sudjelovanje u 45. Trogirskom ljetu

tg

U cilju što uspješnijeg predstavljanja grada Trogira kao destinacije, unapređenja turističke ponude i postojeće ponude u kulturi, Grad Trogir i ove godine organizira svoju tradicionalnu manifestaciju Trogirsko ljeto. Posebna nam je čast što ove godine obilježavamo jubilarno 45. Trogirsko ljeto, što je još jedan od primjera tradicije koju Trogir pokušava održati.

Izvješćujemo sve zainteresirane da u što skorijem roku dostave ponude za sudjelovanjem u Trogirskom ljetu. Odabrani program Trogirskog ljeta biti će objavljen u istoimenoj brošuri.

Vaše ponude i eventualne upite možete poslati: Grad Trogir, Upravni odjel za društvene djelatnosti i turizam, putem telefona 798-576 ili putem e-maila trogirskoljeto@trogir.hr.