Pošta više neće smjeti naplaćivati dostavu malih paketa!

0

Nakon donošenja Direktive o zabrani geoblokiranja, odnosno diskriminacije po zemlji prebivališta, ukida se još jedna barijera za online kupce, pogotovo one iz novijih članica EU-a, među kojima je i Hrvatska.
Naime, Europski parlament održao je zadnju raspravu o uredbi o prekograničnoj dostavi paketa koja bi trebala omogućiti harmonizaciju tržišta dostave paketa i transparentnost cijena, a sve, naravno, kako bi se potrošačima na području cijelog EU-a omogućila kupnja po jednakim uvjetima.

– U EU-u se dnevno dostavi oko 11 milijuna paketa. Nova uredba će donijeti transparentnost na tržište dajući veću ovlast regulatornim agencijama, u našem slučaju HAKOM-u. Sve cijene koje ne odgovaraju stvarnim troškovima bit će prijavljivane Europskoj komisiji, što će dovesti do pojeftinjenja dostave – objašnjava eurozastupnica Biljana Borzan, koja je u cijelom procesu donošenja spomenute uredbe aktivno sudjelovala kao pregovaračica u ime Europskog parlamenta.
Na ovaj se način, prema njezinim riječima, uvodi red na jedno vrlo nelogično tržište gdje je, primjerice, dostava u jednom smjeru bila tri puta skuplja nego dostava za istu udaljenost u drugom smjeru.
Prema procjenama potrošačkih udruga, prekogranična dostava u manje države članice EU-a u pravilu je barem dvostruko skuplja nego u one veće.

– Dakle, za 40 kilometara ćete platiti dva ili tri puta više nego za 1000 kilometara samo zato što ste prešli granicu! Potrošač nema opciju birati između različitih opcija za dostave, pa mu nakon nekoliko koraka u procesu kupnje cijena dostave dođe kao ucjena: ili plati ili si protratio vrijeme – ističe Borzan koja smatra kako je dostava najvažniji faktor pri online kupnji, te da joj je radi toga posebno drago što je, ispred Odbora za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača, uspjela “ispregovarati rješenja za potrošače”.

– Čak 70 posto građana Europske unije žali se da im je dostava preskupa, a više od 50 posto ih ne zna što učiniti u slučaju problema s dostavom. Zato sam uvela obvezu da potrošaču prilikom kupnje trgovac mora navesti sve oblike dostave koji su mu na raspolaganju, i to s usporedbom cijena. Isto tako, uoči same kupnje potrošača je nužno informirati što može učiniti u slučaju bilo kakvog problema – objašnjava Borzan.
Našu sugovornicu pitali smo i zabranjuje li se spomenutom uredbom praksa Hrvatske pošte prema kojoj se klijentima naplaćuje uručivanje malih paketa, po cijeni od 4,5 kuna.
Domaći potrošači koji preferiraju online kupnju učestalo negoduju zbog takve politike HP-a. Napominju kako na web-stranici jasno piše da im je trošak dostave uračunat u cijenu proizvoda, a na koncu plaćaju Hrvatskoj pošti.
– Po trenutačnom zakonodavnom okviru oni smiju naplaćivati takvu dostavu jer nigdje ne piše jasno da ne mogu. Spomenuta praksa ne postoji, međutim, nigdje u EU-u i zato HAKOM, nakon stupanja ove uredbe, Europskoj komisiji tu naplatu treba prijaviti kao nelogičnost na tržištu – smatra Borzan.

 

IZVOR: slobodnadalamcija.hr