Održava se Međunarodni seminar

vitturi

 

U gradu Trogiru 20. i 21. studenog organizirano je održavanje Međunarodnog seminara pod nazivom „Revitalizacija povijesnih jezgri – institucionalni okvir i primjeri iz prakse“.
Seminar se održava u suradnji sa Hrvatskom udrugom povijesnih gradova (HUPG), Francuskom nacionalnom udrugom povijesnih gradova i zaštićenih područja (ANVPAH-VSSP) i Francuskim veleposlanstvom u RH. Međunarodnom seminaru prethodila je i Skupština HUPG-a, a u ime Grada Kaštela, člana Udruge, nazočio je zamjenik gradonačelnika Zoran Bonacin.

Izlaganja na seminaru su podijeljena u dvije cjeline:

– Institucionalni okvir i metode zaštite, gdje će svoja stajališta izlagati predstavnici Grada Trogira, Ministarstva kulture RH, Konzervatorskog odjela u Trogiru i Francuske nacionalne udruge povijesnih gradova i zaštićenih područja, te cjelinu u kojoj su predstavnici Konzervatorskog odjela u Trogiru, Društvo za zaštitu kulturnih dobara Trogira „Radovan” i francuski grad la Rochelle, predstavili Trogir i La Rochelle – povijesne jezgre u akciji.

– Od studije do izvedbe: izvođači radova i metode realizacije projekata, gdje će primjere iz prakse prikazati predstavnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije iz Splita, Instituta za povijest umjetnosti- Centar Cvito Fisković iz Splita, Sveučilišta iz Perpignana i vlasnik renesansne mlinice „Pantan” iz Trogira. Na kraju izlaganja održati će se rasprava o suradnji između javnih i privatnih partnera, uz moderatora Radovana Sladu-Šilovića, zamjenika gradonačelnika Trogira.

Grad Dubrovnik pokrenuo je inicijativu za osnivanje HUPG 2006. godine na osnovi modela Europske udruge povijesnih gradova i regija (EAHTR). Udruga djeluje sa ciljem povezivanja i očuvanja povijesti u hrvatskim gradovima i promoviranju interesa u RH ali i inozemstvu, osiguravajući pritom i prepoznavanje potreba njihovih građana. Udruga sveukupno broji 19 hrvatskih gradova sa povijesnim i kulturološkim značajkama.