Obavijest građanima – porez na nekretnine

 

112

Poštovani građani,

Na sjednici Hrvatskog Sabora održanoj 04. listopada 2017. godine brisane su odredbe Zakona o lokalnim porezima u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine.

Slijedom navedenoga komunalna naknada, spomenička renta i porez na kuće za odmor će do daljnjega ostati na snazi. Obzirom da su jedinice lokalne samouprave i dalje u obvezi prikupljati podatke o obveznicima i objektima na njihovom području te ustrojavati i ažurirati baze podataka mole se građani da i dalje popunjavaju obrasce za ažuriranje obveze komunalne naknade (preuzete na Protokolu ili na web stranici www. trogir.hr) te dostavljaju točne podatke o vlasnicima i korisnicima nekretnina te o osobinama objekata, posebno ako su upoznati da podatci ne odgovaraju onima u evidenciji Grada Trogira (npr. obveza na umrle osobe, netočna površina, netočna adresa i sl.)

GRAD TROGIR
UPRAVNI ODJEL ZA
KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PReuzeto sa: trogir.hr