Gdje su najskuplje nekretnine

1

Najviše cijene stanova bilježe “cvijetovi turizma”, Dubrovnik, Opatija i Split dok s druge strane najniže cijene stanova zabilježene su u Sisku, Bjelovaru i Slavonskom Brodu.

U kontinentalnim gradovima, izuzev Zagreba, rijetkost su stanovi s oglašavanim cijenama metra kvadratnog većim od 2000 eura, dok su na moru takve cijene uobičajene, a tijekom lipnja su se mogli pronaći stanovi na dobrim lokacijama, najčešće uz more, koji su dosezali traženu cijenu i od 10 tisuća eura po metru kvadrantom.

Pojačana potražnja uzrokovana približavanjem turističke sezone tijekom lipnja osjetila se i na cijenama stanova u pojedinim gradovima, a porast mjesečnih cijena zabilježen je u Puli, Senju, Dubrovniku, Opatiji i Poreču.

Najveći mjesečni pad cijena zabilježen je u Zadru, gdje su se cijene „kvadrata“ spustile na 1585 eura, te u Šibeniku u kojem se za jedan metar kvadratni u prosjeku tražilo 1473 eura.

Pad cijena zabilježen je i u Splitu, a prosječna tražena cijena metra kvadratnog spustila se na 2206 eura, što je 0,8 posto manje no mjesec ranije.

Najveći mjesečni porast cijena bilježe Pula i Senj. Cijene pulskih kvadrata tijekom lipnja su iznosile 1395 eura, a u Senju 1279 eura – što je unatoč porastu i dalje jeftinije nego u brojnim drugim gradovima na Jadranu.