Misionar djeci Trogira : Hvala Vam u ime djece Ruande

Polaznici dječjeg vrtića Maslina i OŠ Petar Berislavić priredili su nedavno  za djecu Ruande humanitarnu predstavu pod nazivom „Afrička priča”.   Novac od ulaznica čiji je iznos bio simboličnih 10 kuna namijenili su mališanima u toj siromašnoj zemlji kako bi im pomogli svojim skromnim prilogom. Zahvalu za taj njihov humani čin u utorak im je […]

Grad Trogir nudi atraktivno zemljište investitorima

Na ponuđenoj lokaciji danas je parkiralište, a pri gradnji će investitor morati paziti na konzervatorske zahtjeve jer je zemljište tik uz zaštićenu povijesnu jezgru. Grad Trogir ušao je u potragu za investitorom u poslovni centar, a zainteresiranima nudi na korištenje šest tisuća kvadrata za izgradnju kompleksa na tri etaže, uz još tri podzemne etaže za […]